Censorkorpsene for Idræt, Odontologi, Tandplejer og Klinisk tandtekniker
c/o Professionshøjskolernes Censorsekretariat, Lembckesvej 3-7 - 6100 Haderslev - 7266 5160 - censor-it@ucsyd.dk
Privatlivspolitik