Au logo
Censorkorpsene for Idræt og Odontologi
c/o Professionshøjskolernes Censorsekretariat, Lembckesvej 3-7 - 6100 Haderslev - 7266 5160 - censor-it@ucsyd.dk

Lovgrundlag

Links til materiale vedr. de enkelte uddannelser som f.eks. uddannelsesbekendtgørelse og prøvebekendtgørelse findes på de enkelte uddannelsers hjemmeside.

Censorfomandskabet for Idræt

https://health.medarbejdere.au.dk/uddannelsesomraadet/censorer/idraet/

Censorfomandskabet for Odontologi

http://health.medarbejdere.au.dk/undervisning-og-eksamen/censorer/odontologi/