Censorkorpsene for Idræt, Odontologi, Tandplejer og Klinisk tandtekniker
c/o Professionshøjskolernes Censorsekretariat, Lembckesvej 3-7 - 6100 Haderslev - 7266 5160 - censor-it@ucsyd.dk

Opret beskikkelsesansøgning

EFTERBESKIKKELSE

Efterbeskikkelse af censorer til censorkorpset for Klinisk tandtekniker og Tandplejer for perioden 1. april 2022 til 31. marts 2026.

Du kan læse mere om krav og kvalifikationer her.

Ansøgning

Når du har fuldført din ansøgning, modtager du en mail med loginoplysninger til systemet. Hvis du skal ind i systemet igen, skal du bruge disse.

Der behandles nye ansøgninger hver 3. måned.

Kontakt.

Spørgsmål af faglig karakter rettes til censorformand Poul Folke Christensen på e-mail poulfolke@gmail.com.
Yderligere oplysninger fås ved henvendelse til beskikkelseskoordinator Bjørn Blidegaard på tlf. 20697372 eller e-mail bbl@au.dk.

Vær opmærksom på, at en ansøgning først er afsluttet, når der er trykket på ”indsend ansøgning" på sidste trin.
Såfremt ansøgningsskemaet forlades uden at det er afsluttet, vil data fra de foregående trin være gemt og der kan senere fortsættes ved at logge ind og klikke på uddannelsens navn i venstre menu.
Færdiggøres din ansøgning ikke inden ansøgningsperiodens udløb, vil den, og alle indtastede oplysninger, blive slettet 14 dage efter denne dato jf. GDPR. Såfremt du har oprettet en profil i Censor-IT ifm. den påbegyndte ansøgning, vil denne også blive slettet jf. GDPR.

Indtast dit CPR-nummer og tryk på ”hent data”, hvorefter allerede indtastede data vil fremkomme.
Data opbevares i Censor-it i overensstemmelse med GDPR.

Jeg giver mit samtykke til, at Censorsekretariatet må opbevare de personoplysninger der fremgår af min brugerprofil, samt samtykke til mine personoplysninger videregives til eksamensafholdende uddannelsesinstitutioner til brug for censorallokering, lønudbetaling og refusion af transportomkostninger.

Som ansøger er jeg indforstået med, at samtlige angivne oplysninger skal kunne verificeres, og jeg er villig til at fremlægge dokumentation for mine kompetencer og kvalifikationer, hvis det ønskes.

Indtast CPR nr. uden bindestreg, f.eks. 0101019999